Vattnet i Renholmen

Vatten har alltid varit en fråga för byborna i Renholmen. När sågverket var aktivt hade de flesta egna brunnar. Men då både vattenmängd och vattenkvalitén har varit låg har byborna gått samman och borrat en djupare brunn. Det finns fortfarande några hushåll som har enskild brunn, men de flesta av byns fastigheter (68 stycken år 2023) är ansluta till den lokala vattenanläggningen.

Läs mer om Renholmens historia >

Den första brunnen borrades 1958 av Erik Burman, då anslöts också de första hushållen. Vattenledningsnätet har sedan byggts ut i omgångar. 2018 borrade man en ny brunn och därefter har vattenverket moderniserats med en ny anläggning och fler reningsfilter.

Brunn och reningsverk ägs gemensamt av alla de hushåll som är anslutna till vattenföreningen och för driften ansvarar ytterst Vattenföreningens styrelse som, tillsammans med den Tekniska gruppen, årligen väljs i samband med föreningens årsmöte. Det är tack vare det ideella engagemanget från styrelsen, tekniska gruppen och medlemmarna – enskilda bybor/fritidshusägare som är anslutna till vattenföreningen – som vattenförsörjningen varit säkrad över sjuttio år. Vi vill gärna säkra den i sjuttio år till…  

En läckande kran i källaren hos en enda medlem kan snabbt bli ett problem, eftersom läckage tömmer bassängerna snabbare än vad påfyllningen kan ske. Genom att själv ta ansvar för sin vattenförbrukning bidrar man till säkrad vattentillgång för alla.

Här finns tips kring vattnet >

Har man frågor eller funderingar kring vattnet kan man prata med någon i styrelsen.

Styrelsen 2023/2024

Anna-Sofia Giese Vesterlund (Ordförande)  annasofia@kansla.nu Telefon: 073 0283820

Jan Sehlstedt (sekreterare) janarrative@gmail.com Telefon 073 8399817

Thomas Östlund (Kassör)        

Ulf Åström (ledamot)

Per-Martin Hedman (ledamot)

Fredrik Lundström (suppleant)                         

Daniel Lundström (suppleant)

Tekniska teamet

Gert-Ove Nyström                                               

Roger Viklund

Jan Olofsson