Vattentips för sommarstugeägare

Här kommer några tips från Vattenföreningen.

Se till att utekranar alltid är avslagna.

Undvik vattenläckage

Stäng alltid av utekranen vid huset (vattenutkastaren) och inte bara via slangen.

När vi rengör vattenanläggningen behöver vattnet vara avstängt.

Om vattnet varit avstängt

När vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det vara grumligt eller missfärgat. Det är inte farligt för hälsan, men undvik att tvätta kläder innan du har spolat ur kranen. Annars finns risk att kläderna blir missfärgade.

 • Spola helst ur rören i utomhuskran, eller i kallvatten. Då undviker du att få grumligheter i vattenberedaren.

Skölj ur i kallvatten även efter rengöring av pumpar och bassäng.

Öppna sommarstugan på våren – Klarade vattenledningarna vintern?

Innan du slår på vattnet – kolla att ledningarna klarade vintern. Det är extra viktigt att göra det om en kall vinter.

 • Stäng vattenkranarna som du öppnade inför vinterstängningen innan du slår på vattnet.
 • Känn på alla kranar utomhus och inomhus och känn på rörfogar där det är möjligt. 
 • Ta en titt på vattenlås och golvbrunnar för att se att de är hela och täta. 
 • Stanna kvar i huset och övervaka uppvärmningen för se om det börjar sippra vatten någonstans.
 • Kolla att kranarna inomhus och utomhus inte läcker.
 • Det är vanligt och helt normalt om det låter i rören när vattnet slås på. Det beror på att det samlats luft i ledningarna när vattnet varit avstängt. 

Detta tips kommer ifrån Öppna upp fritidshuset på våren – Detta ska du kolla | If

50 % av alla skador inträffar under vinterhalvåret och majoriteten av dem beror på läckande eller sönderfrusna vattenledningar.


Jenny Rudslätt, skadechef på If

Vinterställning – Stäng av vattnet

Vattenledningar som fryser kan leda till svåra vattenskador.

 • Stäng av huvudvattenkranen, öppna alla vattenkranar och spola ut det vatten som finns i rören. Då begränsas skadorna om rör eller annat skulle frysa sönder och orsaka läckage. Gör detta även om du har underhållsvärme i huset. 
 • Rensa och frostskydda golvbrunnar och vattenlåset i handfat och diskho samt golvbrunnar genom att hälla i rödsprit. Blanda 1 del vatten, 1 del rödsprit så klarar det ner till 28 minusgrader. 
 • Töm vattentoaletten på vatten genom att stäng av vattnet och spola tills cisternen och toaletten är tom. Häll sedan i lite rödsprit i vattenkröken och spolcisternen så att det vatten som blir kvar inte fryser. 
 • Töm varmvattenberedaren på vatten så att den inte fryser sönder.

OBS! Stäng av vattnet även om värmen är på

Även om du har värmen på är det viktigt att stänga av vattnet. Om det blir strömavbrott när det är kallt utomhus tar det inte lång stund innan vattenledningarna fryser. 

Dessa tips kommer ifrån: Vinterstänga fritidshus – Tips om hur frysskador undviks | If

Säkerställ att det går att slå av vattnet in i huset. Se också till att någon utomstående kan hjälpa dig att göra detta när du inte är på plats. Ha gärna en reservnyckeln hos en granne.

Avstängningsventil

Säkerställ att vattenanslutningen till din fastighet har en tydligt utmärkt avstängningsventil. Denna har i enda uppgift att möjliggöra stängning respektive öppning av den aktuella anslutningen. Avstängningsventilen ska installeras av fackman och vara åtminstone 1,5 meter ifrån huvudledningen.

Märk tydligt upp din avstängningsventil och hör av dig till vattenföreningen så att de kan lägga in den i översiktskartan.

När du öppnar och stänger ventilen: Säkerställ att ventilen antingen är helt öppen eller helt stängd. Inga mellanlägen. 

Trevlig vistelse i din stuga önskar Vattenföreningen i Renholmen

Vatten endast för hushållsbruk

Vår vattenanläggning klarar av att förse alla hushåll med vatten, men den klarar inte av bevattning, vattenspridare eller att fylla pooler. En enda slang som okontrollerat sprutar vatten tömmer hela vår reservtank på 8 timmar, och då blir hela byn utan vatten i 8-24 timmar. Ställ ut hink eller vattentunna och fånga in regnvatten så har du allt vatten du behöver till trädgården.

På samma sätt kan en läcka inte bara förstöra den egna egendomen utan göra att hela byn blir utan vatten. Förutom de problem som kan uppstå av vattenuppehållet är det också tidskrävande att kalla in sökteam och kostsamt att ta hit vår leverantör som felsöker och återställer.

Medlemmen ansvarar själv för sin ledning

Omkostnader som uppstår p.g.a av läckage eller onormal förbrukning (som inte anmälts i förväg till vattenföreningen) faktureras fastighetsägaren som orsakat problemet. Ofta handlar detta om 4 000-10 000 kr. Ersättning går ibland att få genom det egna försäkringsbolaget.

Fastighetsägaren ansvarar själv för den del av vattennätet som går från huvudledningen till den egna fastigheten. Detta kan vara en kort sträcka eller flera hundra meter slang. Det är vanligt att det ligger flera fastigheter kopplade till enskild fastighetsägares vattenledning.

Se paragraf 13 i stadgarna:

13 § Anslutning och ansvarsgräns Utifrån den punkt på stamnätet som föreningen bestämmer ansluts en serviceledning. Medlemmen ansvarar för hela installationskostnaden för serviceledningen. Installatören ska godkännas av föreningen och utföra hantverksmässiga arbete som föreningen har rätt att övervaka, godkänna och stoppa. På serviceledningen ska en serviceventil installeras. Föreningen ska godkänna serviceventilens placering och serviceledningens placering. Föreningen har alltid det yttersta beslutet. Efter anslutning av medlemmen går ansvarsgränsen vid serviceledningens anslutning till stamnätet. Medlemmen ansvarar för serviceledningen. Föreningen lämnar en funktionsgaranti på två år för ventilens funktion om föreningen levererar ventilen.

Här kan du läsa mer om vattenföreningen >