Trygga det egna vattnet på gården

Vattennätet i Renholmen är utbyggt för några få stamledningar, vilka man kopplat egna vattenledningar till.

Säkerställ att din ledning går att stänga av på flera ställen. Du vill givetvis kunna stänga av vattnet direkt till huset, men du vill troligen även kunna stänga av styckvisa delar av huvudledningen.

Skulle det bli läckage i en slinga med flera hushåll (utan individuella säkerhetsspärrar från huvudledningen) behöver man slå av vattnet till samtliga hushåll i den slingan!

Om alla hus har en egen säkerhetsventil till den enskilda fastigheten blir det lättar att koppla ifrån den del där läckaget ligger, utan att de övriga husen påverkas.  

Att kunna stänga av ”bara en del” av nätet kan göra stor skillnad.
Så här ser det ut i idealfallet

Vattenledningsnätet har byggts ut i omgångar, vilket innebär att vissa delar har säkerhetsventiler medan andra inte har det. Det ser alltså olika ut från tomt till tomt.

Hör gärna av dig till Vattenföreningen både för rådgivning och för att berätta var just era säkerhetsventiler ligger. Det underlättar vid en eventuell felsökning. Säkerställ att vattenföreningen har era senast uppdaterade uppgifter (både kontaktuppgifter och uppgifter om vattenledningarna)

Det är den enskilda fastighetsägaren som ansvarar för (och finansierar sina) vattenledningar. Flertalet fastighetsägare har gått samman och samäger vissa vattenledningar.