Renholmen på facebook

På vår Facebook sida försöker vi påminna varandra om händelser och aktiviteter i byn. Där får alla göra inlägg och man får tipsa, fråga och prata med varandra. Alla får vara medlem i gruppen och den finns dels för att våra stugägare och turister ska kunna hålla sig uppdaterade året runt. Så välkomna in på Facebook

https://www.facebook.com/groups/1155569051130798/