Viktiga årtal i historien

SÅGVERKSEPOKEN I ÅBYN OCH BRÄNNFORS (Renholmen)

1739: Ett kungligt brev kom som gav finbladiga sågar rätt till virkesfångst på allmänningar eller skatteskogar.

1760: Då ansöker man att få bygga att finbladigt sågverk vid Brännforsen i Åbyn.

1761: Nu börjar man bygga sågen och året därpå är den i drift.

1818: Man har allvarliga planer på att bygga en ångsåg på Avalandet.

1825: Man fick inte bygga en ny såg men däremot lov att utvidga sågen till 4 ramar.

1834-1836: Laga skiftet genomförs i Åbyn.

1847: Den första ångsågen i Norden anläggs i Tunadal utanför Sundsvall.

1873: Man satte in det första kantverket på sågen.

1876: Brännfors sågverks intressenter blir Brännfors AB med ett aktikapital på 300 000 kronor.

1880 talet: Kajen på Renholrnen påbörjas.

1882: En dubbelram sattes in och man ändrade vå vattenhyveln.

1887: Brännfors AB slogs samman med Bergvikens AB och Storfors vattensåg med ett aktiekapital på 1 milj kronor.

1888: Att flotta plank utefter Åbyälven slutade man med.

1889-1892: Ångsågen med 8 ramar byggdes på Renholmen.

1892: Nu lades första stocken på plats för sågning i Renholmen.

1894-1897: En ny väg mellan Åbyn och Renholmen byggdes.

1895: Bönhuset på Renholmen byggs.

1896: Arbetstiden var 12 timmar och lönen 15 öre/timme.

1902: Strejk vid sågen.

1906: En ny lag förbjuder företag att köpa hemman av enskilda personer.

1907: Den första fackföreningen bildas på Renholmen.
1909: Ellok börjar trafikera brädgårdsbanerna

Vattensågen i Åbyn avstannar definitivt
Kata Dahlström besöker Renholmen.
Arbetstiden blir 10 timmar och lönen 22 öre/timme.
Storstrejk.
Fackföreningen från 1907 läggs ner.
Från och med nu får man kontant lön.

1911: Bolaget tar två 5 %-iga obligationslån för sammanlagt 2 miljoner kronor.

1913: Driften inskränktes från 8 till 6 ramar,

1915: Skolan byggs.
En konsumförening bildas på Renholmen.

1916: Posten kommer till Renholmen.

1917: Ny fackförening bildas, 228 Brännfors.
El från sågen mellan 05.00 och 22.00 i stugorna.
Storfors AB träder i likvidation.
Storfors AB övertas av Ytterfors – Munksund AB.

1919: El från Åby – Älvdals förening.
Oskar östlund — strejken.

1920: Konsumföreningen har extrarnöte om ekonomin.

1924: Gamla Folkets hus rivs och man bygger ett nytt.

1925: Nya Folkets hus säljs på exekutiv auktion i Umeå.
Konsumföreningens ekonomi har förbättrats.
En filial till Renholmens butik öppnas i Åbyn.
AB Yttersfors — Munksund går i konkurs.

1927: Konsumnbutiken på Renholmen brinner ner.
Konsumföreningen går över till Svenska Hushålls föreningen för att finansiera en ny butik.
Byske Trämmassefabrik AB köper Brännfors sågverk från konkursboet.

*) Byske Trämassefabrik AB är dotterbolag till Munksund AB.

1928: En ny butik öppnas i Renholmen.

1930: Den 5 april läggs sågen ner.

1931: Det sista virket på kajen skeppas ut.

1932: Sågen rivs.
Yrkesskola startar i smedjan och i den gamla verkstaden.

1933: Olof p Wennmnan, Nordmaling, vill hyra brädgården men
hans begäran avslås av Nunksund AB. *

1951: Renholmens Mekaniska Verkstad startar sin verksamhet.

1959: Renholmen fick första gemensamma färskvattenanläggning. 10 fastigheter anslutna.

1964: Första gatlyset tändes den 25 augusti i Renholmen. Byns damer bidrog till finansieringen genom
auktion av bl.a. handarbeten.

1970: Första gemensamma avloppsanläggningen i Renholmen byggs, 10 fastigheter anslutna

1972: Västerbottens Museum ger ut en bok om Herman Fahlgrens bilder. Sune Jonsson gör en film om
Herman Fahlgrens bilder som visats två gånger i TV.

1973: Renholmens Mekaniska flyttar till ny fabrik i Byske.

1979: Posten i Renholmen läggs ner – Sveriges minsta poststation.

1979: Affären i Renholmen läggs ner.

1981: Renholmens Byaförening bildas.

1985: Boro Nord startar småhustillverkning i Renholmen.

1990: Avloppsanläggningen byggs om. Modern reningsbädd med 18 fastigheter anslutna.

1991: Renholmens Byaförening övertar bagarstugan, en gåva av Rolf Landstedt.

1992: Renholmen 100 år. Utställning, underhållning, marknad, servering samt visning av
Herman Fahlgrens bilder.

1992: Boro Nord går i konkurs.

1994: Renholmens Bönhus övergår till att heta Renholmsgården. Samtliga tillgångar överlåts till
Renholmens Byaförening.

1996: Fem familjer köper Lärarebostaden för kort och långtidsuthyrning.

1996: Kurt och Karin Pahlberg upplåter delar av skoltomten till lekpark.

2000: – 2004 vattennätet byggs ut för att ge alla fastigheter i Renholmen möjlighet att ansluta.

2000: Norvag Byggsystem – Georg Svensson – startar produktion av modulbyggnader för kontor,
skolor, hotell, fängelser m.fl.

2004: Ombyggnad av Renholmsgården som också handikappanpassas.

2004: Vägverket renoverar och asfalterar vägen mellan Renholmen och Åbyn.

2008: Finndomo AB köper Norvag Byggsystem och börjar tillverka enfamiljshus.

2011: Plusshus köper fabriken av Finndomo

2016: Derome köper Plusshus

2021: Derome lägger ned tillverkningen och fabriken

2022: Hyr idag tar över fabriken