Boken om Renholmen

bokRENHOLMEN – ön som kom in från havet är boken om Renholmen och Brännfors såg, om historiken och de boende i byn.

Boken är författad av Birgitte Grönlund, Skellefteå, som har ett stort intresse för lokal historia. Det här är hennes andra bok om industrisamhällen efter norra Västerbottenskusten. Hon har även arbetat med utställningar för Skellefteå museum och olika historiska projekt.

”Mitt stora intresse för släkt- och bygdeforskning gör att denna bok blivit till. När jag arbetade med boken om Åbyn (Åbyn Brännfors – en sågverksby, 2002) samlade jag på mig mycket material om omkring liggande byar. En stor del handlade om sågen som flyttade till Åby-hamn och det folk som behövdes för att bygga upp sågen och det samhälle som senare blev Renholmen.”

Boken har 430 sidor.
Nytt Pris: 200 kr plus frakt 85 kr.
Kontakta Birgitte Grönlund, tel 070-550 99 74 eller via e-post: Birgitte.gronlund@telia.com
eller beställ via Ord & Visor förlag: www.ordvisor.com

Rättelser: Boken har sedan publicering fått ett antal rättelser. Här kan du ladda ned ett blad (Word-dokument) med rättelserna. Ladda ned ››