Föreningen

EN AKTIV FÖRENING FÖR BYNS BÄSTA

Renholmens byaföreningen arbetar på olika sätt för att främja byns utveckling och göra den till en attraktiv plats för boende, sommargäster och turister.

Exempel på vår verksamhet är att sköta om och erbjuda ett bra havsbad, grillplats och husvagnscamping. Vi ansvarar även för Byagården som kan hyras för aktiviteter. Den är också plats för de aktiviteter som föreningen själv anordnar.

Vi vårdar även byns bagarstuga som även den kan hyras för mindre sammankomster i genuin miljö eller förstås brödbakning. Föreningen förvaltar dessutom ett antal vandringsleder (bland annat har vi en egen kulturstig) som del i vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett aktivt friluftsliv.

Medlemskap i Renholmens Byaförening
Genom att stödja vår aktiva förening bidrar du till att skapa förutsättningar, så att föreningen kan utvecklas med mera aktiviteter och resurser till byn.

Medlemsavgift för 2023

100 kr/person

200 kr/familj

+ Vägavgift 100 kr för sommarstugeägare som använder kajvägen. Pengarna används för underhåll av väg och hamnområde.

eller

Båtavgift 200 kr för dig som har båt vid kajen och använder kajen för upptagning och nedsättning av båt. I summan ingår vägavgift.

Båtägare: Säkerställ att Jan hedman.renholmen@telia.com 070‑303 26 07 har dina kontaktuppgifter.

Vänligen betala till

Renholmen Byaförening Bankgiro 5856-8718

eller med SWISH 123 237 1680

OBS! Skriv epost som meddelande så får du epost-utskicken!