Bilder från byn

Här finns ett blandade bilder från byn under de senaste 7 åren

Byagården
Bagarstugan
Badstranden nere på kajen där ställplatsen finns