Aktiviteter 2024

Av den mar 24, 2024

Årsmöte Renholmens byförening 28 April kl 13.00 i Renholmsgården

Ärtsoppa, Skärtorsdag 28/3 kl 18

Midsommarfest, Midsommarafton 21/6

Arbetardag 10/7

Barnens pysseldag 15/7

Musikcafe 12/7 Mer info kommer senare

Picknick Sjömyrberget 24/7

Höstfest 24/8

Med reservation för eventuella ändringar

Se kommande anslag